Müügitingimused

E-poe müügitingimused

 

1.1.   Glamora OÜ (edaspidi Teenuse osutaja), registrikoodiga 12426112,  ja klient, kes vormistab www.glamora.ee veebipoes tellimuse (edaspidi Klient), sõlmivad käesoleva e-poe kasutuslepingu (edaspidi Leping).

 

1.2.   Glamora.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Muudatused kajastatakse jooksvalt ka Glamora.ee veebilehel.Hinnakiri

 

2.1.   www.glamora.ee veebipoes müüdavate toodete hinnad ei hõlma transpordikulu. Transpordikulu kuvatakse ostu vormistamisel. 

 

2.2.   Glamora OÜ-l on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis väljastame tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

 

2.5.   Hinnad kehtivad alates tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (2 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest). 

 

2.6.   Kõik allahindlused tavahinnaga toodetest kuvatakse vastava toote infos. Kliendisoodustus ei laiene soodushindadega toodetele.

 

2.7.   Arvel kajastuvad hinnad käibemaksuta kuni Müüja käibemaksukohuslaseks registreerimiseni. Hiljemalt on käibemaksu kogusumma lisatud eraldi reana ning sisaldub ka lõppsummas.

 

 

Vastutus

 

3.1.   Pooled peavad Lepingut täitma heas usus, vastavuses heade kommetega ja hea tavaga. Vaidlused, mis tekivad Lepingu täitmise käigus, lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppel. Kui Pooled kokkulepet ei saavuta, lahendatakse vaidlus seaduses ettenähtud korras Harju Maakohtus.

 

Vääramatu jõud

 

4.1.   Glamora.ee ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Glamora.ee ei saanud mõjutada või ette näha (Force Majeure).Isikuandmete kaitse ja turvalisus

 

5.1.  Kliendi poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse ainult müügiteenuse osutamiseks. 

 

5.2.   Glamora.ee lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

 

5.3.   Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi Kliendi e-posti aadressil juhul kui Klient on selleks eelnevalt nõusoleku andnud.

 

5.4.   Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist ja uudiskirjast.

 

5.5.   Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Glamora.ee poolne ligipääs.Pretensioonide esitamise kord

 

6.1.   Glamora.ee vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest mis ilmnevad kuni 14. päeva jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile või maksimaalselt selle säilivusaja saabumise tähtpäeval.

 

6.2.   Glamora.ee ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustest mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

 

6.3.   Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist Glamora.ee kulul. Müügilepingust taganemise korral hüvitab Glamora.ee Kliendile kauba eest tasutud summa koos postikuluga Kliendi poolt soovitud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul peale kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist ja tuvastamist.

 

6.4.   Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel tuleb esitada e-maili aadressil: info@Glamora.ee pretensioon, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus koos defekti kirjeldava pildiga.

 

6.5.   Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud 14 päeva jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.Muud tingimused

 

7.1.   Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

 

7.2.   Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Olen tutvunud ja nõustun Glamora OÜ e-poe kasutuslepinguga.”, nõustub Klient, et on tutvunud Lepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.

 

7.3  Glamora.ee lehel kasutatavad tekstid on kaitstud Andmekaitse Seadusega ja nende kasutamine on keelatud kolmandatel isikutel äritegevuse eesmärgil!