Tagastamisõigus

Tagastamisõigus


1.1.   Sooritatud tellimust pole võimalik tagastata mõjuva põhjuseta, st müüja poolse eksimuse või transpordi käigus tekkinud toote vigastuseta.

 

1.2.   Peale tellimuse kättetoimetamist on Tarbijal õigus mittesobivad tooted 14 päeva jooksul tagastada. 

 

1.3.   Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema kasutamata ja avamata originaalpakendis

 

1.4.   Müügilepingust taganemisel hüvitatakse Kliendile lisaks kauba maksumusele ka esialgne postikulu.

 

1.5.   Klient kohustub Lepingust taganemisel ja toote/toodete tagastamisel kandma kauba tagastuskulud 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele. Glamora OÜ kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust.

 

1.6.   Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@Glamora.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

 

1.7.   Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.